Beide onderdelen zijn cruciaal om succesvol je motorrijbewijs te behalen. AVB staat voor “Bijzondere Verrichtingen”, waarbij je oefeningen uitvoert op een afgesloten terrein. AVD staat voor “Verkeersdeelneming” en omvat het rijden in het verkeer.